School de Pol is van start

Wil je op de hoogte gehouden te worden (o.a. over de informatiebijeenkomsten)?

Neem dan contact op, kom een bezoek brengen tijdens de school-inloopochtend op dinsdag (10:00-11:00) of op de algemene inloopochtend op donderdag van (09:00-11:00).

Sinds augustus 2021 groeit vanuit het Eiland een schoolwaardige tak. We beginnen nu aan het tweede jaar. Op de Pol kunnen kinderen volgens de – inmiddels beproefde – uitgangspunten van Klein Eiland – ook na hun vierde jaar (blijven) leren, werken en spelen.

In algemene zin voldoen we aan de eisen waar iedere school aan voldoet. In specifieke zin willen we het onderwijs op onze eigen manier invullen.

We starten met een kleine groep van maximaal 24 kinderen (tussen de 4 en 7 jaar), met voorrang voor kinderen die op het Eiland zijn getogen. Daarna zullen we groeien naar een groepsgrootte van 2 x 144 leerlingen. In de eerste vier jaar groeien we tot ten minste 111 leerlingen.

Deze kinderen zullen hun ontwikkeling, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsfase, voortzetten via een curriculum dat is opgebouwd uit verschillende leeromgevingen, waarvan het bos en expedities, de keuken, werkplaats en het atelier de voornaamste voedingsbodems zullen zijn. 

De bosschool is sinds 2019 een vast onderdeel van het dagprogramma van de kinderen vanaf ongeveer 3 (ontwikkelingsfase, waaronder ook zindelijkheid, zijn daarin bepalend). De kinderen leren er wat er groeit en beweegt en in het bos, en wanneer en hoe de verschillende vlinders, bomen en paddenstoelen heten, maar bovenal leren ze samenwerken, een plan maken en uitvoeren, hun grenzen verleggen en op zichzelf en elkaar vertrouwen. Het bos werkt niet mee of tegen. Het bos is er gewoon. Dat is misschien wel het voornaamste wat ze daar oppikken, de realisatie dat het is zoals het is en dat we het daarmee moeten doen.

De Mojo is de naam voor alles op het Eiland dat te maken heeft met een scherpe geest, een opgeruimd gemoed en een sterk lijf. Zowel praktisch (oefeningen, muziek, spel, sport, meditatie, yoga etc.) als onderzoekend (hoe werken de hersenen, wat zorgt ervoor dat ik in de ene situatie meer op m’n gemak ben dan in de andere, etc. Klimmen, vallen en weer opstaan is hier ook een belangrijk onderdeel.)

Het Atelier staat voor de ruimte die we inlassen voor het prikkelen en ontwikkelen van de verbeelding. Met beeldende kunst, muziek, theater en overlap daartussen creëren we (gecontroleerd) leeromgevingen waarbinnen kinderen tegelijkertijd hun creatieve vermogens kunnen inzetten en aan hun kerndoelen (eerst nog met name taligheid en rekenvaardigheid) kunnen werken. Dus rekenen en muziek, theater en taal, beeldende kunst en geometrie, etc). 

Alle leeromgevingen worden ingericht en gefaciliteerd door een leerkracht die observeert waar een kind mee bezig is, hoe het zich ontwikkelt, en wat de volgende stap in die ontwikkeling kan zijn. Een specifiek leerplan per kind (op basis van de input van leerkachten, diens ouders en in toenemende mate het kind zelf) kadert de manier waarop we het kind in een bepaalde context benaderen en welke opdrachten daaraan gekoppeld worden.

Bijvoorbeeld

Inge (5) is al enige tijd (ongedwongen) bezig met letters en helpt op dinsdagochtend bij het koken. Bij het bakken van de bananentaart mag zij meelezen terwijl de kok een recept voorleest. Naderhand vraagt de begeleider welke letters ze heeft herkend.

Ivar (3) is bezig met tellen. Hem wordt gevraagd vijf bananen te halen voor in het bananenbrood. Als hij er zes of vier meebrengt, telt de kok samen met Ivar hoeveel bananen er op tafel liggen. Als hij er vijf brengt, doen we er eerst twee in het beslag en vragen hem hoeveel er nu nog over zijn. 

Rosa (7) heeft al heel vaak bananenbrood gebakken. Ze kan tellen en lezen. Haar rol is deze ochtend om te kijken naar waar ze de jongere kinderen mee kan helpen. Naderhand vragen we haar wat haar is opgevallen.

Bij het vullen van het portfolio wordt de kinderen gevraagd wat ze vandaag gedaan en geleerd hebben. De kok is erbij en helpt ze zich te herinneren dat ze het recept hebben helpen lezen, het juiste aantal bananen te hebben geteld. of hun hulp te hebben aangeboden.

De begeleider (in dit geval de kok) schrijft tijdens of naderhand op welk gedrag hij heeft geobserveerd en waar (direct of in een volgende periode van 7 weken) extra aandacht aan moet/kan worden besteed.

https://www.instagram.com/schooldepol/