School de Pol gaat haar deuren sluiten. Lees hier het persbericht.

Buiten, bewegen & verbeelden

School de Pol is geen school zoals de meeste andere. Het is een plek waar kinderen hun leervermogen kunnen inzetten en versterken, waar ze kunnen ontdekken waar hun krachten en aandachtspunten liggen, waar ze kunnen uitvogelen hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken, zodat de natuurlijke motivatie om te onderzoeken en bij te dragen de ruimte krijgt om zich te blijven ontwikkelen. 

steun ons

Buiten, bewegen & verbeelden

School de Pol is geen school zoals de meeste andere. Het is een plek waar kinderen hun leervermogen kunnen inzetten en versterken, waar ze kunnen ontdekken waar hun krachten en aandachtspunten liggen, waar ze kunnen uitvogelen hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken, zodat de natuurlijke motivatie om te onderzoeken en bij te dragen de ruimte krijgt om zich te blijven ontwikkelen. 

steun ons

Inhoud van het onderwijs

De inhoud van het onderwijs is thematisch, ontwikkelingsgericht en zonder methodes. Vakken zijn niet gescheiden, maar verschillende onderdelen, vaardigheden en leerdoelen worden geïntegreerd in het grotere geheel. Verschillende leeftijden zitten door elkaar.

Leerkrachten maken zelf lesmateriaal en ontwikkelen activiteiten aansluitend bij thema en leerlingen. Ieder dagdeel binnen een thema heeft eenzelfde opbouw waardoor kinderen zich leren verdiepen in een project. De stamgroep is een grotere verticale groep, druppels zijn korte leersituaties waarbij de leerkracht met een kleinere groep aan de slag gaat met een gerichte leeropdracht.

Leerkrachten observeren en volgen de leerlingen en sturen het aanbod zodat ieder kind zich volledig ontwikkelt.

Brede ontwikkeling

Samen met het Eiland van Groningen biedt School de Pol een doorlopend aanbod van 0-12 jaar. In een samenleving van school, kinderopvang en ondernemerschap wordt ieders intrinsieke motivatie om de wereld te leren kennen ondersteund en dragen we samen zorg voor onze omgeving.

Vrij spel is voor alle leeftijden onderdeel van het programma en een belangrijke manier om motorisch, sociaal en cognitief verder te ontwikkelen. Veilige hechting in combinatie met duidelijke grenzen en aandacht voor emoties laat kinderen in alle rust hun natuurlijke ontwikkelingslijn volgen.

Ingebed onderwijs

Een dynamische plek waar spel, leren en werk samenkomen, School de Pol is een samenleving waar we leren van en in de echte wereld.

Thematisch onderwijs

Iedere twee maanden staat een nieuw thema centraal. Samen met de pijlers: buiten, bewegen en verbeelden vormt dit de basis voor aansluitend onderwijs.

Rijke leeromgeving

Omgeving is de eerste opvoeder, daarom ontwikkelen we op verschillende plekken, binnen én buiten. Niet één lokaal, maar ruimtes passend bij iedere activiteit.

Persoonlijke leeromgeving

We ontwikkelen samen, maar ieder op diens eigen manier en tempo. Een verticale groep met onderlinge verschillen maakt dat niemand even ver is en ieder van elkaar leert.

Bladen, vensters
en druppels

De leeromgeving van School de Pol nodigt kinderen uit hun eigen onderzoek uit te werken en te monitoren, rekening houdend met de nationaal vastgestelde kerndoelen.

Help ons door te tekenen

Als nieuwe school moeten wij voortdurend de vraag naar vernieuwend onderwijs aantonen om steun te behouden van de gemeente en het ministerie. Toon je interesse in onze school door het onderstaande formulier in te vullen. Je helpt ons enorm, zonder enige verplichting (dit is geen aanmelding).

Hartelijke dank alvast, de crew van School de Pol