Basisschool de Pol staat open voor nieuwe inschrijvers

  • die hun aangeboren nieuwsgierigheid de ruimte willen geven
  • die in betekenisvolle leeromgevingen een bijdrage leveren aan de plek waar ze zijn
  • die in een verticale groep mogen leren van de oudere en zorgen voor jongere groepsgenoten
  • die floreren onder leiding van professionals die begrijpen hoe simpel en complex leren is, omdat ze zelf ook leren, en samen onderwijs creëren binnen de kaders van een per twee maanden nieuw thema, met in achtneming van de wettelijke voorschriften

Wil je op de hoogte gehouden te worden (o.a. over de informatiebijeenkomsten)?

Neem dan contact op, of kom een bezoek brengen op de algemene inloopochtend (voor opvang en school) op donderdag van (09:00-11:00).

Sinds augustus 2021 groeit vanuit het Eiland een schoolwaardige tak. Op de Pol kunnen kinderen volgens de – inmiddels beproefde – uitgangspunten van Klein Eiland – ook na hun vierde jaar (blijven) leren, werken en spelen.

In algemene zin voldoen we, als gesubsidieerde school, aan de eisen waar iedere school aan voldoet. In specifieke zin willen we het onderwijs op onze eigen manier invullen.

Buiten, bewegen en verbeelding zijn drie belangrijke peilers. 

De bosschool is sinds 2019 een vast onderdeel van het dagprogramma van de kinderen vanaf ongeveer 3 (ontwikkelingsfase, waaronder ook zindelijkheid, zijn daarin bepalend). De kinderen leren er wat er groeit en beweegt en in het bos, en wanneer en hoe de verschillende vlinders, bomen en paddenstoelen heten, maar bovenal leren ze samenwerken, een plan maken en uitvoeren, hun grenzen verleggen en op zichzelf en elkaar vertrouwen. Het bos werkt niet mee of tegen. Het bos is er gewoon.

De Mojo is de naam voor alles op het Eiland dat te maken heeft met een scherpe geest, een opgeruimd gemoed en een sterk lijf. Zowel praktisch (oefeningen, muziek, spel, sport, meditatie, yoga etc.) als onderzoekend (hoe werken de hersenen, wat zorgt ervoor dat ik in de ene situatie meer op m’n gemak ben dan in de andere, etc.) Klimmen, vallen en weer opstaan is hier ook een belangrijk onderdeel.

Het Atelier staat voor de ruimte die we inlassen voor het prikkelen en ontwikkelen van de verbeelding. Met beeldende kunst, muziek, theater en overlap daartussen creëren we leeromgevingen waarbinnen kinderen tegelijkertijd hun creatieve vermogens kunnen inzetten en aan hun kerndoelen (eerst nog met name taligheid en rekenvaardigheid) kunnen werken. Dus rekenen en muziek, theater en taal, beeldende kunst en geometrie, etc). 

Alle leeromgevingen worden ingericht en gefaciliteerd door een leerkracht die observeert waar een kind mee bezig is, hoe het zich ontwikkelt, en wat de volgende stap in die ontwikkeling kan zijn. Een specifiek leerplan per kind (op basis van de input van leerkachten, diens ouders en in toenemende mate het kind zelf) kadert de manier waarop we het kind in een bepaalde context benaderen en welke opdrachten daaraan gekoppeld worden.

Bijvoorbeeld

Inge (5) is al enige tijd (ongedwongen) bezig met letters en helpt op dinsdagochtend bij het koken. Bij het bakken van de bananentaart mag zij meelezen terwijl de kok een recept voorleest. Naderhand vraagt de begeleider welke letters ze heeft herkend.

Ivar (3) is bezig met tellen. Hem wordt gevraagd vijf bananen te halen voor in het bananenbrood. Als hij er zes of vier meebrengt, telt de kok samen met Ivar hoeveel bananen er op tafel liggen. Als hij er vijf brengt, doen we er eerst twee in het beslag en vragen hem hoeveel er nu nog over zijn. 

Rosa (7) heeft al heel vaak bananenbrood gebakken. Ze kan tellen en lezen. Haar rol is deze ochtend om te kijken naar waar ze de jongere kinderen mee kan helpen. Naderhand vragen we haar wat haar is opgevallen.

Bij het vullen van het portfolio wordt de kinderen gevraagd wat ze vandaag gedaan en geleerd hebben. De kok is erbij en helpt ze zich te herinneren dat ze het recept hebben helpen lezen, het juiste aantal bananen te hebben geteld. of hun hulp te hebben aangeboden.

De begeleider (in dit geval de kok) schrijft tijdens of naderhand op welk gedrag hij heeft geobserveerd en waar (direct of in een volgende periode van 7 weken) extra aandacht aan moet/kan worden besteed.

https://www.instagram.com/schooldepol/