School de Pol gaat haar deuren sluiten. Lees hier het persbericht.

Over School de Pol

School de Pol is een initiatief dat is ontstaan vanuit ouders van het Eiland van Groningen. Zij vormen het bestuur: De Uni voor Kinderkunde.

Over School de Pol

School de Pol is een initiatief dat is ontstaan vanuit ouders van het Eiland van Groningen. Zij vormen het bestuur: De Uni voor Kinderkunde.

Eigen invulling van het ‘hoe’ in het onderwijs:

Klassensysteem

Kinderen behoren tot een (uiteindelijk) grotere groep (max 72), met wie ze zich vertrouwd en verbonden kunnen voelen, en waarmee ze in wisselende samenstelling door de week heen verschillende groepen vormen.

Het schoolgebouw
School De Pol maakt nadrukkelijk onderdeel uit van een grotere groep dan alleen leerlingen of kinderen. Er is overlap met andere groepen in de samenleving. Dit levert een rijkere leeromgeving en meer real-life oefening in het mede zorg dragen voor de omgeving (de concrete invulling van ‘participatief burgerschap’). In het basisgebouw (de eerste 2 jaar op het Eiland) gebeurt dus meer dan alleen activiteiten voor de school, waaronder kinderopvang, een (deels open) keuken en atelier, zalen voor gedeeld gebruik, etc. Daarnaast vindt een groot deel van de activiteiten elders plaats (bos, stadspark, in sportkantine, Paradijsvogeltuin bijv.).

De inhoud van School de Pol

De inhoud van het onderwijs richt zich in eerste instantie op het thema van die periode. De basisvaardigheden worden daarin vervlochten. We scheiden daarbij de vakken niet strikt, maar integreren juist de verschillende onderdelen met elkaar in het grotere geheel. Hierin houden we bij welke kerndoelen aan bod komen, zodat wij het aanbod kunnen volgen en sturen.

Binnen de Pol werken we vanuit de deugden-benadering. We zijn een integraal onderdeel van een grotere leer- en opvanggemeenschap en ontwikkelen ons partitief. Leerkrachten werken onafhankelijk aan lesmethoden, ze creëren zelf leeractiviteiten en materialen. De flexibele en persoonlijke leerlijnen ondersteunen elk kind op zijn unieke leerpad.

Buiten, bewegen, verbeelden

De bosschool
De mojo
Het atelier