School de Pol gaat haar deuren sluiten. Lees hier het persbericht.

De inhoud van het onderwijs

De inhoud van het onderwijs is
thematisch, ontwikkelingsgericht en met eigen aanpak. Vakken zijn niet gescheiden, maar verschillende onderdelen, vaardigheden en leerdoelen worden geïntegreerd in het grotere geheel. In groepen met leeftijden door elkaar wordt aanbod op maat gegeven.

Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Ze maken zelf lesmateriaal en ontwikkelen activiteiten aansluitend bij thema en leerlingen. Ieder dagdeel binnen een thema heeft
eenzelfde opbouw waardoor kinderen zich leren verdiepen in een project. De stamgroep is een grotere verticale groep, druppels zijn korte leersituaties waarbij de leerkracht met een kleinere groep aan de slag gaat met een gerichte leeropdracht.

Leerkrachten observeren en volgen de leerlingen. Ze sturen het aanbod zodat ieder kind zich volledig ontwikkelt.

Groepsindeling

Op School de Pol hebben we geen jaarklassen gebaseerd op leeftijd, maar een stamgroep met kinderen van alle leeftijden door elkaar. Doordat er voor ieder kind een individueel leerplan is kan er in de gemengde groepen ook altijd aan de eigen doelen gewerkt worden. De leeromgeving wordt zo ingericht dat er voor alle kinderen aansluitende activiteiten of oefeningen zijn.

Bladen

Een blad is een periode tussen twee (grotere) vakanties van meestal 7 á 8 weken. Ieder blad heeft een eigen thema, dat in alle vensters terugkomt. Door de vensteropbouw gedurende het blad, leren kinderen zich verdiepen in een project en dit ook afronden (en presenteren tijdens de pollepelavond).

Vensters

Vensters zijn dagdelen met steeds dezelfde opbouw, zodat kinderen kunnen anticiperen, hun aandachtsspanne leren versterken en de ruimte krijgen voor inspanning en ontspanning ervaren. Ieder venster wordt vormgegeven door de leerkracht die dat venster de leiding heeft.

Druppels

Dit zijn korte leersituaties, waarbij de leerkracht met (een select deel van) de groep aan de slag gaat met een gerichte leeropdracht. Naarmate de school meer leerlingen telt, zal het groeperen van leerlingen vaker voorkomen. Indelen van groepen is een taak van de leerkrachten en zij doen dit gebaseerd op hun observaties van leerlingen.