School de Pol gaat haar deuren sluiten. Lees hier het persbericht.

Basisschool de Pol sluit na drie jaar de deuren

Drie jaar na de start sluit School de Pol de deuren. Het schoolbestuur heeft dit besloten omdat het niet verwacht bijtijds voldoende inschrijvingen te hebben. In School de Pol stond een vernieuwende onderwijsvorm centraal waarbij de leerlingen vaardigheden ontwikkelen in contextrijke leeromgevingen. De leerlingen van School de Pol zijn meer buiten, zijn veel in beweging en meer bezig met verbeelding.

Sinds augustus 2021 hebben leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuur zich samen ingespannen om deze nieuwe – door wetenschap en praktijk ondersteunde – werkwijze te ontwikkelen. De dubbele opdracht om te bouwen aan vernieuwend onderwijs en tegelijkertijd te beantwoorden aan de eisen van het bestaande stelsel, bleek niet haalbaar. Als gevolg daarvan heeft het bestuur niet op tijd kunnen aantonen dat deze vorm van werken uiteindelijk tot genoeg leeropbrengsten leidt.

De leerlingen van School de Pol worden begeleid bij hun overstap naar een andere school.