School de Pol gaat haar deuren sluiten. Lees hier het persbericht.

De benadering
van School de Pol

School de Pol is een onderdeel van een grotere leergemeenschap waar een brede ontwikkeling voor alle leeftijden centraal staat. De leeromgevingen van School de Pol nodigen kinderen uit hun eigen onderzoek uit te werken, waarbij leerkrachten toezien op het inbedden van de landelijke kerndoelen.

De benadering van School de Pol

School de Pol is een integraal onderdeel van een grotere leergemeenschap waar een brede ontwikkeling voor alle leeftijden centraal staat. De leeromgevingen van School de Pol nodigen kinderen uit hun eigen onderzoek uit te werken en te monitoren, rekeninghoudend met de nationale kerndoelen.

Dynamisch en eclectisch

Praktijk en kennis zijn altijd in ontwikkeling, de educatieve benadering van School de Pol is daarom dynamisch en eclectisch. Belangrijke uitgangspunten zijn het behouden van intrinsieke motivatie en autonomie-ondersteunend werken. Samenwerken en zorgdragen voor de omgeving zijn de basis voor individuele ontwikkelplannen.

Individueel ontwikkelen

Individueel ontwikkelen kan alleen met aandacht voor een duurzame samenleving.

Thematisch onderwijs

Samen eten koken, proeven aan geschiedenis, een huis bouwen, zaaien in de moestuin, sporten en muziek maken gaan hand in hand met lezen, taalontwikkeling en wiskunde. 

Nieuwe kennis en kunde

De leerkrachten staan voortdurend open voor nieuwe kennis en kunde en ontwikkelen steeds nieuwe pedagogisch en educatieve omgevingen.